VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

- door Author: SWGW in Category: Tips en Links | 1 min leestijd
Ken je rechten

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte geldt sinds juli 2016 ook in Nederland. Mensen met een beperking zijn daar heel blij mee. En terecht, het gaat hier immers om een belangrijk mensenrechtenverdrag dat recht geeft op gelijke behandeling en participatie. Maar tegelijkertijd vragen veel mensen zich ook af: wat betekent dat nou voor mij? Wat verandert er nu in Nederland?

VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in PDF formaat

In het VN-verdrag voor personen met een handicap zijn deze rechten vastgelegd en beschreven:

• Recht op gelijke behandeling
• Recht op gelijke toegang
• Recht op zelfstandig juridisch handelen
• Recht op eigen regie en participatie
• Recht op mobiliteit
• Recht op inclusief onderwijs
• Recht op arbeid
• Recht op een behoorlijke levensstandaard
• Recht op cultuur, recreatie, sport en vrije tijd

Meer informatie kunt u vinden op:
http://www.gewoongelijk.nl.

Ondanks de ratificatie van het VN-verdrag kan het zijn dat je in een situatie komt waarin geen rekening wordt gehouden met je beperking of chronische ziekte: je vindt dat je (toch) ongelijk behandeld wordt. In zo’n geval kun je niet rechtstreeks een beroep doen op het VN-verdrag. Maar je kunt je wel beroepen op de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Voor meer informatie bekijk het filmpje of lees de tekst op:
http://gewoongelijk.nl/wat-kan-ik-doen/ik-ben-toch-ongelijk-behandeld/

Als je na stap 3 en 4 het niet met elkaar eens kunt worden of als er helemaal geen doeltreffende aanpassing wordt gedaan, kun je een discriminatieklacht indienen bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland https://www.adbzeeland.nl/.

Meer informatie op de website van Rijksoverheid VN-verdrag Handicap | Rechten van mensen met een beperking | Rijksoverheid.nl