VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte geldt sinds juli 2016 ook in Nederland. Mensen met een beperking zijn daar heel blij mee. En terecht, het gaat hier immers om een belangrijk mensenrechtenverdrag dat recht geeft op gelijke behandeling en participatie. Maar tegelijkertijd vragen veel mensen zich ook af: wat betekent dat nou voor mij? Wat verandert er nu in Nederland?

In het VN-verdrag voor personen met een handicap zijn deze rechten vastgelegd en beschreven:
• Recht op gelijke behandeling
• Recht op gelijke toegang
• Recht op zelfstandig juridisch handelen
• Recht op eigen regie en participatie
• Recht op mobiliteit
• Recht op inclusief onderwijs
• Recht op arbeid
• Recht op een behoorlijke levensstandaard
• Recht op cultuur, recreatie, sport en vrije tijd
Meer informatie kunt u vinden op
http://www.gewoongelijk.nl.

Ondanks de ratificatie van het VN-verdrag kan het zijn dat je in een situatie komt waarin geen rekening wordt gehouden met je beperking of chronische ziekte: je vindt dat je (toch) ongelijk behandeld wordt. In zo’n geval kun je niet rechtstreeks een beroep doen op het VN-verdrag. Maar je kunt je wel beroepen op de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Voor meer informatie bekijk het filmpje of lees de tekst op
http://gewoongelijk.nl/wat-kan-ik-doen/ik-ben-toch-ongelijk-behandeld/

Als je na stap 3 en 4 het niet met elkaar eens kunt worden of als er helemaal geen doeltreffende aanpassing wordt gedaan, kun je een discriminatieklacht indienen bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland https://www.adbzeeland.nl/.