Veere vervangt ‘dure’ zorg door ‘burenhulp’

- door Author: SWGW in Category: Archief Nieuws | 1 min leestijd
Lees voor

 

 

Alle woonkernen in de gemeente Veere krijgen een eigen ’team’ dat hulpbehoevenden moet proberen te helpen aan goedkopere vormen van maatschappelijke ondersteuning. Het is de bedoeling dat Middelburg en Vlissingen het voorbeeld volgen.

Het gaat om het regelen van ‘burenhulp’, inschakeling van familie en vrijwilligers of verwijzing naar activiteiten van ‘algemene voorzieningen’. Daarbij moet dan worden gedacht aan klussen-, boodschappen- en maaltijdendiensten of activiteiten van clubs en ouderenorganisaties. Dat soort vormen ‘informele’ hulp vervangt dan zo veel mogelijk de meer professionele, veelal aanzienlijk duurdere vormen van zorg en ondersteuning. De gemeenten Veere hopen hiermee het hoofd te kunnen bieden aan de forse bezuiniging van het Rijk op maatschappelijke ondersteuning. In Koudekerke is eind vorig jaar al een begin gemaakt met de nieuwe werkwijze.

Daarbij zijn voorzichtigjes de eerste goede resultaten geboekt, zegt wethouder Chris Maas (PvdA). Reden de werkwijze nu in te voeren in alle woonkernen.

In elke woonkern wordt een team opgetuigd met enkele professionals en geschoolde vrijwilligers van de stichting Welzijn Veere (SWV) en de Manteling (ondersteuning voor helpende familieleden of vrijwilligers).

Bron: pzc