4 Kolommen Homepagina

Doelstelling

Doelstelling

De Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren (SWGW) heeft als doelstelling het bevorderen van inclusief beleid waardoor mensen met een (functie)beperking gewoon mee kunnen doen in de Walcherse samenleving. Integrale toegankelijkheid betekent dat de leefomgeving voor iedereen, onafhankelijk en gelijkwaardig bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is. Met name voor mensen met een functiebeperking en ouderen, maar ook voor bijvoorbeeld ouders met kinderwagens.
Advies en Overleg

Advies en Overleg

De werkgroep streeft er naar om tweemaal per jaar in overleg te gaan met de verantwoordelijke wethouders van de drie gemeenten. Doel: elkaar informeren over de implementatie en de voortgang van het nieuwe WMO-beleid. Twee leden van de werkgroep hebben zitting in de WMO-adviesraad van de gemeente Vlissingen. Elke WMO-adviesraad vergadert tienmaal per jaar.
Sport en Recreatie

Sport en Recreatie

Mensen met een (functie)beperking zijn vaak minder actief dan mensen zonder beperking terwijl sport en beweging juist een grote bijdrage kunnen leveren aan herstel of het onderhouden van de mogelijkheden om goed te blijven bewegen. Om iedereen zoveel mogelijk te laten participeren zullen sporten en sportaccommodaties toegankelijk moeten zijn voor deze doelgroep. Met de verantwoordelijke beleidsmakers zal de werkgroep in gesprek gaan.