Sneller hulp voor treinreizigers bij in- en uitstappen

- door Author: SWGW in Category: Archief Nieuws | 1 min leestijd
Lees voor
Treinreizigers die hulp nodig hebben bij het in- en uitstappen kunnen deze assistentie vanaf 1 januari 2015 een uur van tevoren telefonisch aanvragen bij de Nederlandse Spoorwegen (NS). Nu moeten zij dit nog drie uur voor vertrek van de trein melden. Dat maakte staatssecretaris Mansveld tijdens een treinreis met mensen met een visuele en motorische beperking bekend. Ango-voorzitter Fini de Paauw deed ook mee aan de rit en was zeer tevreden over de betrok- kenheid van de bewindsvrouwe.

“Ook mensen die slecht zien, horen, of slecht ter been zijn, moeten op een prettige manier met het openbaar ver- voer kunnen reizen. Ik wil dat belemmeringen voor hen zoveel mogelijk worden weggenomen’’, gaf Mansveld aan.

Reizigers die hulp nodig hebben bij het in- en uitstappen kunnen een beroep doen op assistentieverlening van de NS. Dit is op 94 NS-stations mogelijk. Op enkele grote stations, waar reizigers het meest gebruikmaken van deze service, start dit najaar een pilot waarin de aanmeldtijd nog verder wordt verkort. Een NS-servicemedewerker helpt dan met een zogenaamde vlinderbrug bij het in- en uitstappen of geeft andere begeleiding op het station. Een nieuwe app moet het boeken van assistentie- verlening via de mobiele telefoon daar- naast nog makkelijker maken. Zo kunnen reizigers met een functiebeperking nog sneller en eenvoudiger met het OV reizen.

NS-piepje

In 2013 zijn opnieuw meer treinen en stations aangepast voor reizigers met een functiebeperking. Op zes stations plaatste ProRail liften en op 31 stations hellingbanen. Ook is de hoogte van de perrons op negentien stations aangepast, zodat reizigers gemakkelijker de trein kunnen in- en uitstappen.

Dit jaar voorziet ProRail alle stations van minimaal één scherm met een overzicht van de eerst vertrekkende treinen. Deze schermen zijn door de Oogvereniging getest en goedgekeurd.

De piepjes die reizigers horen bij het in- en uitchecken met de OV-chipkaart worden in 2014 bij alle vervoerders hetzelfde. Het ‘NS-piepje’ is gekozen als standaardgeluidssignaal. Ook wordt de herkenbaarheid van de in- en uitcheckpalen verbeterd. Zo zijn bijna alle poortjes en paaltjes van de NS voorzien van het bekende ‘geel’ voor een betere zichtbaarheid en is bij de brede glazen poortjes een duidelijk en herkenbaar rolstoelpictogram aangebracht.

De maatregelen die NS en ProRail nemen moeten ertoe leiden dat het spoor uiterlijk per 2030 toegankelijk is voor alle reizigers. Mansveld heeft hiervoor € 666 miljoen uitgetrokken.

Bron: Aanzet, april 2014