Pgb bij de zorgverzekeraar gaat door

- door Author: SWGW in Category: Archief Nieuws | 1 min leestijd
Lees voor

 

Onder budgethouders is onrust ontstaan nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de zorgplannen van minister Edith Schippers niet heeft aangenomen. Gaat het pgb bij de zorgverzekeraar wel door? Ja, het pgb bij de zorgverzekeraar gaat in 2015 gewoon door. Wel staat het uitstel van het informele zorgtarief van 20 euro op de tocht.

Gisteren zette de Eerste Kamer een streep door het voorstel van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) om de vrije artsenkeuze in te perken. Hierdoor is ook het wetsvoorstel dat het pgb een plek moet geven in de Zorgverzekeringswet weggestemd door de Eerste Kamer, waardoor de wettelijke basis is vervallen. De reden dat er toch per 1 januari een pgb bij de zorgverzekeraar zal zijn, is omdat het in de polisvoorwaarden van alle zorgverzekeraars is opgenomen. Hierdoor is het pgb voor 2015 geborgd.
Motie Ganzevoort
Daarnaast moet de motie, die Ruard Ganzevoort van GroenLinks indiende, zorgen dat het pgb heel snel wettelijk geborgd gaat worden. In deze motie wordt de regering verzocht bij een eventueel niet aannemen van het wetsvoorstel het onderdeel pgb-zvw zo spoedig mogelijk in te dienen bij separate wetgeving. Deze motie werd door alle partijen, behalve de PVV, gesteund.
Informele zorgtarief
20 november besloot de staatssecretaris onder druk van Per Saldo het nieuwe pgb-tarief voor informele zorg van 20 euro bij de zorgverzekeraar niet in te laten gaan per 1 januari 2015. Hij stelde dit uit tot 1 mei, zie Eerste stap gezet: tarief 20 euro bij zorgverzekeraar uitgesteld tot mei 2015. Vraag is nu of dit uitstel nog doorgaat.
Per Saldo overlegt met Zorgverzekeraars Nederland
Vandaag (17/12-2014) overlegt Per Saldo over het uitstel van het informele zorgtarief met Zorgverzekeraars Nederland, de branchevereniging van de zorgverzekeraars.
Debat Tweede Kamer
Vandaag is het vervolgdebat in de Tweede Kamer over de veranderingen in de zorg. Per Saldo verwacht dat ook over het pgb bij de zorgverzekeraar gesproken zal worden. Lees meer over het debat van vandaag bij Vandaag vervolgdebat veranderingen in de zorg.
Brief
Vanochtend stuurde de staatssecretaris hierover ook een brief naar de Tweede Kamer.

Bron: Per Saldo 17 december 2014