Over Ons

Wie zijn wij

De Werkgroep Gehandicapten Walcheren is een overleg-, advies- en informatieorgaan, dat opkomt voor de belangen van mensen met een (functie)beperking.

Wat doen wij

Overleggen met de overheid om te komen tot een (inclusief) beleid;

 • Informatie en advies verstrekken aan mensen met een beperking en aan allen die op de een of andere wijze daarbij betrokken zijn;
 • Bevorderen van een toegankelijke woon- en leefomgeving;
 • Registreren van knelpunten uit de WMO en adviseren over mogelijke acties;
 • Onderhouden van contacten met de lokale politieke partijen;
 • Contacten onderhouden met andere platforms in de regio en met gelijkgerichte organisaties op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

Waar staan wij voor

De Werkgroep Gehandicapten Walcheren heeft als doelstelling het bevorderen van inclusief beleid waardoor mensen met een (functie)beperking gewoon mee kunnen doen in de Walcherse samenleving.
Volgens de statistieken is ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking verminderd zelfredzaam, chronisch ziek of heeft een beperking.
Dit betekent dat er op Walcheren ongeveer 7000 mensen met een beperking wonen. Mensen met een beperking willen net als ieder ander, zo gewoon en zelfstandig mogelijk leven en deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.

Dat kan als:

 • Woningen en de omgeving zijn aangepast.
 • Bij de bouw van nieuwe woningen rekening wordt gehouden met eventuele aanpassingen in de toekomst, zodat deze bewoonbaar gemaakt kunnen worden voor mensen met een beperking.
 • Openbare gebouwen, scholen, theaters, zorginstellingen, sporten etc. toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel, ouders met kinderwagen, blinden en slechtzienden en mensen die slecht ter been zijn.
 • De weg er naartoe vrij is van obstakels.
 • Openbaar vervoer bereikbaar en toegankelijk is.
 • Bij informatievoorziening (overheidswebsites) rekening gehouden wordt met diverse beperkingen