Informatie Schrijftolk

- door Author: SWGW in Category: Tips en Links | 2 min leestijd

Wat is een schrijftolk?

Een schrijftolk is een professionele schakel in de communicatie, waardoor men zonder moeite, in allerlei situaties, gesprekken kan volgen. Zo wordt communicatie tussen de dove of slechthorende en de horende personen vergemakkelijkt.

Hoe werkt een schrijftolk?

Een schrijftolk typt met een speciaal toetsenbord, het Veyboard of het Velotype Pro. Met dit toetsenbord typt een schrijftolk in lettergrepen wat er wordt gezegd, letterlijk of samengevat.

Het toetsenbord is gekoppeld aan een laptop, waardoor de tekst (de tolktekst) op het beeldscherm verschijnt. Een dove of slechthorende persoon kan op die manier lezen wat er is gezegd.

Voor wie is een schrijftolk geschikt?

Een schrijftolk is geschikt voor alle dove of slechthorende personen, jong en oud, die de Nederlandse taal kunnen lezen. Ook mensen met het syndroom van Usher kunnen gebruik maken van een schrijftolk.

Wat staat er in een tolktekst?

Naast de tolktekst van het gesprokene, wordt er door een schrijftolk ook informatie weergegeven als bijvoorbeeld gelach en stemverheffingen. Omgevingsgeluiden worden ook zoveel mogelijk weergegeven, omdat deze mede bepalend kunnen zijn voor de sfeer.

Wie bepaalt hoe de tekst wordt weergegeven?

Een schrijftolk houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van de dove of slechthorende klant. Aanpassingen van bijvoorbeeld lettertype, grootte en/of kleur van de letter of achtergrondkleur van het beeldscherm, zijn geen enkel probleem.

Hoe vraag ik een schrijftolk aan?

Een schrijftolk kan op verschillende manieren worden gevonden:

  • op de website van het tolkenbemiddelingsbureau Tolknet
    (tolknet.org) via de Tolkmatch-applicatie.
  • op de website van de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (schrijftolk.org). Daar vindt u een kaart van Nederland met alle schrijftolken bij u in de buurt. Via de contactgegevens die bij het aanklikken van het ballonnetje in beeld komen, kunt u rechtstreeks een (student)schrijftolk aanvragen.
  • op de website van Stichting RTG (www.stichtingrtg.nl) zijn alle gecertificeerde schrijftolken te vinden.

Waar vraag ik tolkuren aan?

Als u doof of slechthorend bent heeft u recht op tolkuren. Deze uren kosten u niets. U moet wel zelf ieder jaar de tolkuren opnieuw aanvragen (behalve bij Menzis, deze toekenning wordt elk jaar automatisch verlengd). Er wordt onderscheid gemaakt in uren:

  • leefuren: in te zetten bij privé-aangelegenheden zoals bijvoorbeeld kerkdiensten, (tand)artsbezoek, verjaardagen. Deze 30 tolkuren per jaar (doofblinden krijgen 168 uur per jaar) kunt u aanvragen bij Menzis Zorgkantoor Arnhem. U hoeft niet bij Menzis verzekerd te zijn om in aanmerking te komen voor deze tolkuren.
  • onderwijsuren: deze tolkuren kunt u aanvragen bij het UWV-kantoor in uw regio (tot de leeftijd van 30 jaar volledige vergoeding).
  • werkuren: deze tolkuren kunt u aanvragen bij het UWV-kantoor in uw regio (tolkvergoeding voor 15% van uw contractuele werktijd).

Als u een tolkurentoekenning heeft ontvangen regelt de schrijftolk middels een formulier Uitvoering Tolkopdracht rechtstreeks de declaratie van de kosten bij het UWV of het Menzis Zorgkantoor. Heeft u geen tolkurentoekenning? Dan kunt u toch een schrijftolk aanvragen. U kunt het tarief in dat geval navragen bij de schrijftolk zelf.

Tot slot

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons via de mail: [email protected] of kijk op onze website www.schrijftolk.org (de website van de Nederlandse Schrijftolken Vereniging)

Bron: NSV