Hoe goed en snel was hulp via Porthos?

- door Author: SWGW in Category: Archief Nieuws | 1 min leestijd
Lees voor

Kregen jongeren en ouderen op Walcheren de afgelopen jaren snel en goed de hulp die ze nodig hadden? Werden ze goed geholpen bij het zorgloket Porthos? Of kan het beter? En hoe zou het dan beter moeten gaan?

De drie Walcherse gemeenten gaan gezamenlijk het functioneren van Porthos evalueren. Een voorstel voor die evaluatie wordt in december voorgelegd aan de gemeenteraden. Ze krijgen exact hetzelfde voorstel. Onderdeel daarvan is de benoeming van een ‘onafhankelijke externe procesbegeleider’. De gemeenten zijn het onderling nog niet eens en iemand zonder betrokkenheid moet daarom de evaluatie begeleiden.

De uitkomsten worden in juli 2018 verwacht. Op basis daarvan wordt een voorstel gemaakt voor de toekomst van Porthos. Daarin moet staan welke taken het zorgloket nog wel mag uitvoeren en welke niet meer. Zo wil Middelburg dat zorgverleners gaan bepalen welke zorg en hoeveel zorg cliënten moeten krijgen. Nu doet Porthos dat nog. Veere en Vlissingen hebben andere toekomstvisies.

De drie colleges van B en W hebben deze week afspraken gemaakt over de evaluatie. Volgens hen zijn daarvoor geen nieuwe onderzoeken nodig: ‘bestaande onderzoeken van bijvoorbeeld Rekenkamers, onderzoeksbureaus en klanttevredenheidsonderzoeken over de ervaren dienstverlening vormen de basis van het evaluatieproces’. De drie colleges willen deze bestaande informatie verrijken met praktijkervaringen.

Bron: PZC Walcheren 23 nov. 2017