Het is twee voor twaalf voor Zeeuwse zorg

- door Author: SWGW in Category: Archief Nieuws | 1 min leestijd
Lees voor

 

 

‘De klok tikt voor de Zeeuwse zorg.’ Dat is de conclusie van de zorgverkenner Jos de Beer. Hij onderzocht in opdracht van Provinciale Staten het gebrek aan samenwerking tussen de Zeeuwse zorginstellingen. Zijn bevindingen zijn alarmerend. ‘Het grootste risico voor Zeeland: de Zeeuwse zorg is failliet; u stond erbij en keek ernaar’, schrijft hij in zijn rapportage.

‘Geen visie’

Al jaren wordt onderkend dat zorgorganisaties dringend beter moeten gaan samenwerken. De Beer onderzocht waarom dat niet van de grond komt. Belangrijkste conclusies: geen visie en geen leiderschap.

Eilanddenken

Ook het eilanddenken staat de samenwerking in de weg. De Beer signaleert een spanningsveld en de concurrentie tussen boven en onder de Westerschelde en de overtuiging ‘we redden het zelf wel’.

Eén regisseur

Hij komt ook met aanbevelingen. Zoals één regisseur die de partijen aan tafel weet te krijgen. Dat zou bijvoorbeeld de zorgverzekeraar kunnen zijn. Doch CZ gaf tijdens de presentatie van het rapport aan dat niet te kunnen. ‘Partijen moeten dan wel meewerken en is die bereidheid er niet’, zegt Daan Rooijmans van CZ.

Nieuwe generatie bestuurders

Nieuwe samenwerkingsconstructies en samenwerking met kennisinstituten en beter gebruik maken van ICT en logistiek zijn verdere aanbevelingen in het rapport van De Beer. Ook liggen er kansen als er een nieuwe generatie bestuurders aantreedt

Ziekenhuisfusie

“Een ziekenhuisfusie tussen het ADRZ en ZorgSaam is niet aan de orde en lost niks op”, aldus De Beer. “Het leidt voordat je het weet tot nog meer bestuurlijke druk, en dat moeten we in Zeeland nou juist vermijden.” Ook de onlangs ontstane financiële crisis bij Zorgsaam, een verlies van meer dan 20 miljoen, is geen goede voedingsbodem voor een fusie.

Goed toekomstperspectief

Directeur Huybert van Eck van het ADRZ sluit een fusie nog steeds niet uit, want “uiteindelijk is samenwerking belangrijker dan knetterharde concurrentie, want dat leidt alleen maar tot versnippering en uiteindelijk tot verlies”. Van Eck zegt ook dat ZorgSaam eerst moet overleggen met verzekeraars en banken om te komen tot een goed toekomstperspectief.

Eerder actief in Zeeland

Jos de Beer is al eerder actief geweest in Zeeland. Zo zat hij in 1996 in de Commissie van Wijzen die advies uitbracht over de ziekenhuissituatie in Zeeuws-Vlaanderen.Ook was hij in 2001 voorzitter van de Commissie Toekomstvisie Curatieve Zorg Zeeland.

Bron: Omroep Zeeland, 29 januari 2015