Handige website ‘waar krijg ik mijn zorg’

Over Regelhulp

Het regelen van hulp, zorg of ondersteuning kan soms lastig zijn. Weet u niet goed waar u moet zijn of wat er mogelijk is? De website Regelhulp helpt u op weg. Of het nu gaat om zorg voor uzelf, voor uw gezin of voor iemand anders. Regelhulp helpt u bij het vinden van oplossingen. Of legt uit wie u daarbij kan helpen. Zie ook website https://www.regelhulp.nl

Op Regelhulp vindt u bijvoorbeeld:

  • advies over het regelen van zorg, hulp of ondersteuning;
  • organisaties die u kunnen helpen bij het regelen van zorg, hulp of ondersteuning;
  • advies en tips om langer thuis te kunnen blijven wonen;
  • hoe om te gaan met de gevolgen van een chronische ziekte of handicap;
  • informatie voor mensen die zorgen voor een ander (mantelzorgers).

Regelhulp geeft geen medische informatie. Daarvoor kunt u terecht bij uw arts of op www.thuisarts.nl.

Wie is verantwoordelijk voor deze site?

Regelhulp is van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CAK beheert namens VWS de website. Dit betekent dat het CAK zorgt dat de informatie betrouwbaar, eenvoudig en actueel is. Het CAK werkt hiervoor samen met verschillende organisaties. Onder andere gemeenten, het CIZStichting Opvoeden en SVB en het UWV.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) namen in 2006 het initiatief om Regelhulp op te starten.

Heb ik recht op de oplossingen die Regelhulp aanbiedt?

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op Regelhulp.

Regelhulp geeft een overzicht van verschillende soorten oplossingen: zaken die u zelf kunt regelen en voorzieningen waarvoor soms een vergoeding mogelijk is. Soms moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De organisatie die u onderzoekt, bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet. Veel gemeenten laten bijvoorbeeld eerst een medewerker samen met u naar uw hulpvraag kijken en met u bespreken wat de beste oplossing is.

Alle informatie op Regelhulp is met grote zorgvuldigheid gemaakt. De inhoud van de site wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Komt u toch iets tegen dat niet klopt of niet juist is? Dan kunt u dat doorgeven via info@regelhulp.nl.