Gemeenteraden buitenspel bij zorginkoop

- door Author: SWGW in Category: Archief Nieuws | 1 min leestijd
Lees voor

 

 

Gemeenteraden zijn van mening dat ze buitenspel staan bij de inkoop van thuiszorg, jeugdzorg en de sociale werkvoorziening. Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de 264 samenwerkingsverbanden tussen gemeenten bij de inkoop van zorg.

Gemeenten bundelen vaak hun krachten om de nieuwe zorgtaken op regionaal niveau te kunnen organiseren.
Raadsleden geven aan hierdoor niet tot nauwelijks invloed te hebben op de afspraken die door de gemeenten in deze regio worden gemaakt.

Gemeenten hebben vanaf dit jaar veel zorgtaken overgenomen van het Rijk. Om dit goed uit te kunnen voeren, sluiten ze gemiddeld met 10 tot 16 gemeenten in de regio contracten over jeugdzorg, thuiszorg en langdurige zorg.
Deze samenwerking moet de kosten verlagen, de inwoners meer invloed geven en zorgen voor maatwerk op lokaal niveau.

`Iedere aanpassing die wij zouden willen aanbrengen in de afspraken zou dan ook weer door 20 andere gemeenteraden moeten worden goedgekeurd`, stelt Wil van Pinxteren, VVD-raadslid uit Haaren. Volgens de gemeenteraadsleden is het daarom in de praktijk onmogelijk om nog wijzigingen aan te brengen als de samenwerkende gemeenten een overeenkomst hebben gesloten.

Bron: de Volkskrant