Decentralisatie Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning

- door Author: SWGW in Category: Archief Nieuws | 1 min leestijd
Lees voor

Wat is dat nu eigenlijk en waar staan we na 5 jaar.

Tot 2015 werd alle Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning vanuit Den Haag geregeld, dus Centraal.

In 2015 ging de nieuwe WMO-, participatie- en jeugdwet in werking. Het idee was om alle maatschappelijke zorg en ondersteuning onder te brengen bij de gemeentes (decentraal). Op die manier zouden mensen letterlijk dichter bij de zorg zijn, en zou deze goedkoper en toegankelijker worden.

Door bezuinigingen en gebrek aan kennis waren de gemeentes hier echter niet goed genoeg op voorbereid. Er ontstonden bijvoorbeeld lange wachtlijsten.

Volgens het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau), ging de nieuwe wet er veel te veel vanuit dat mensen zouden kunnen terugvallen op hun eigen klacht en sociale netwerk. De omvang van die zogenaamde sociale netwerken werd enorm overschat, en nu met Corona is dat alleen maar erger geworden.

Het SCP doet dan ook een dringend beroep op de regering om in te grijpen. 5 jaar na de invoering is volgens hen gebleken dat de wet heeft gefaald.