Driekwart senioren in ongewisse over hulp

- door Author: SWGW in Category: Archief Nieuws | 2 min leestijd
Lees voor

 

Ongeveer driekwart van de thuiswonende hulpbehoevende senioren heeft nog geen ‘keukentafelgesprek’ gevoerd met de gemeente over mogelijke veranderingen in de hulp die zij gaan ontvangen. Dit blijkt uit een enquête van seniorenorganisatie ANBO onder 1.400 ouderen die zorg krijgen.

De gemeenten zijn sinds donderdag, 1 januari, verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor hun hulpbehoevende inwoners. Tegelijk hebben ze hiervoor minder geld beschikbaar. Op basis van zogeheten keukentafelgesprekken moeten de gemeenten per persoon bekijken of hulpbehoevenden zelf meer kunnen doen, bijvoorbeeld in het huishouden, en of vrijwilligers, familieleden of buren een deel van de benodigde zorg op zich kunnen nemen.

Een deel van de gemeenten heeft aangekondigd in 2015 alsnog keukentafelgesprekken te gaan voeren, nu de Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht is geworden. Van de geënquêteerde ouderen die zo’n gesprek nog niet heeft gehad, is 16 procent daarvoor inmiddels wel uitgenodigd.

Gesprek vooraf verplicht

Er zijn ook gemeenten die rigoureus hebben gesneden in bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp zonder daarover vooraf met de ontvangers te spreken. Maar de rechter heeft in december geoordeeld, in de zaak van een bejaard echtpaar in het Friese Dantumadeel, dat zo’n gesprek vooraf verplicht is.

Van de ouderen die wel zo’n gesprek met hun gemeente hebben gehad, zegt 37 procent daarover tevreden te zijn. 32 procent was niet tevreden, 22 procent redelijk tevreden. De ANBO zegt dat er bij de seniorenvereniging veel klachten binnenkomen over de keukentafelgesprekken.

Ouderen kunnen zich overrompeld voelen in zo’n gesprek. Sommigen doen zich uit schaamte gezonder en sterker voor tegenover de ambtenaar dan ze zijn. Vervolgens kort de gemeente dan op hun hulp’, aldus directeur Liane den Haan van de ANBO. Wat haar opvalt is hoe sterk gemeenten verschillen in de omgang met hun hulpbehoevende ouderen. Over de ene gemeente komen veel meer klachten binnen dan over de andere.

Mantelzorg

Meer dan de helft van de ouderen zegt vooraf niet tegen een keukentafelgesprek te hebben opgezien. Ruim 20 procent zegt wel bevreesd te zijn geweest, bijvoorbeeld vanwege het idee dat de uitkomst al vaststond. Sommigen waren bang dat de ambtenaar het gesprek een bepaalde kant op zou sturen en dat kinderen of buren zouden worden verplicht tot mantelzorg. Ook was er nervositeit om in het gesprek iets verkeerds te zeggen en daardoor hulp te verliezen.

Vanaf deze maand begint ANBO met Raad en Daad, een vraagbaak voor senioren over de nieuwe regels en wetten in de zorg. Ouderen krijgen er ook tips waarmee ze zich beter op een keukentafelgesprek kunnen voorbereiden. ‘Uit de vragen die wij binnenkrijgen hebben we geconcludeerd dat hieraan veel behoefte is’, zegt Den Haan.

Bron: de Volkskrant