Bied mensen met een beperking bestaanszekerheid en werk!

- door Author: Jan van Overveld in Category: Archief Nieuws | 1 min leestijd

Bied mensen met een beperking bestaanszekerheid en werk! Dat is de oproep aan de minister op 15 juni.

De Werkcoalitie – de Landelijke Cliëntenraad, FNV, VCP, CNV, Wij Staan Op!, MIND, Coalitie voor inclusie, Stichting studeren en werken op maat en Ieder(in) – roept het kabinet op om de bestaanszekerheid van mensen met een beperking snel te verbeteren. Ze doen in dit manifest daarvoor vier voorstellen:
  1. Maak een regeling voor mensen met een beperking die bestaanszekerheid biedt, met o.a. een hogere uitkering en zonder partner- en vermogenstoets
  2. Zorg dat iedereen met een beperking recht heeft op passende ondersteuning
  3. Bied een alternatief voor wie de stap naar de arbeidsmarkt te groot is. Laat mensen in sociale ontwikkelbedrijven ervaring opdoen
  4. Onderzoek veel beter hoe het mensen met een beperking mét en zonder baan vergaat. Zodat ze gerichter en beter kunnen worden ondersteund

Daarnaast is het belangrijk dat er structureel overleg komt tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en mensen met een beperking. Alleen zo komt een inclusieve samenleving met bestaanszekerheid voor mensen met een beperking in zicht.

Werkcoalitie overhandigt manifest aan minister Schouten van SZW, 15 juni 2022.
Chronisch zieken in gesprek met minister Schouten van SZW, 15 juni 2022.