Auteur: SWGW

 • Burendag in Middelburg

  Persbericht Kies en probeer je fiets-dag! op burendag. Wanneer: 27 september in Middelburg BVM Blijf Veilig Mobiel, SWGW, Stichting werkgroep gehandicapten Walcheren en Activiteitenteam Zuid organiseren deze middag met steun van Rijwielhandel Voskamp en Medipoint voor iedereen die graag fietst en wil blijven fietsen. Waar: Op het plein voor Wijkcentrum…

 • Ontslag Huishoudelijk Hulp onvermijdelijk

    Zeer pijnlijk, maar onvermijdelijk. Zo noemt directeur Leon Phernambucq van zorgorganisatie Zorgstroom het besluit om 150 huishoudelijke hulpen en 500 alphahulpen te ontslaan. “Door landelijke bezuinigingen op de zorg, wordt het licht huishoudelijke werk niet meer vergoed. Gevolg is deze ontslagronde”, aldus Phernambucq. Regeling
 Zorgstroom vraagt voor zeventig…

 • Wat gaat er veranderen voor mensen die nu gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?

      De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Deze regelingen sluiten beter aan bij de huidige zorgbehoeften van mensen.  Als de Eerste en Tweede Kamer de voorstellen goedkeuren, gaan de veranderingen op 1 januari 2015 in. Nieuwe regelingen per 1 januari 2015 Er komt een…

 • Juridisch Steunpunt vecht afwijzing Valys kilometerbudget aan

      Een lid van Spierziekte Nederland vraagt bij Argonaut Advies (de keuringsinstantie voor Valys) een hoog persoonlijk kilometer budget aan. Zijn aanvraag wordt afgewezen: er zouden geen medische omstandigheden zijn waarom hij niet met de trein zou kunnen reizen. Als ook zijn bezwaar niets oplevert, schakelt hij het Juridisch…

 • Veere vervangt ‘dure’ zorg door ‘burenhulp’

      Alle woonkernen in de gemeente Veere krijgen een eigen ’team’ dat hulpbehoevenden moet proberen te helpen aan goedkopere vormen van maatschappelijke ondersteuning. Het is de bedoeling dat Middelburg en Vlissingen het voorbeeld volgen. Het gaat om het regelen van ‘burenhulp’, inschakeling van familie en vrijwilligers of verwijzing naar…

 • WC voor rolstoel vaak onbereikbaar

  Meer dan de helft van de toiletten voor lichamelijk gehandicapten kan niet worden gebruikt door mensen in een rolstoel. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Rolstoeltoegankelijkheid. Het instituut heeft 175 toiletten onderzocht en daarvan bleek slechts eenderde geschikt voor rolstoelers. Het instituut heeft gekeken naar toiletvoorzieningen in…

 • Wat verandert er in de langdurige zorg?

  DEN HAAG –  De Eerste Kamer stemde dinsdag in met de plannen om gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk te maken voor dagbesteding en begeleiding voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Vier vragen over wat er verandert. Wat wil het kabinet met de langdurige zorg? De langdurige zorg gaat op de schop…

 • Eerste Kamer stemt in met Participatiewet en maatregelen in de bijstand

  De Eerste Kamer heeft 1 juli 2014 met een ruime meerderheid ingestemd met de Participatiewet en de Maatregelen in de Wet Werk en Bijstand van staatssecretaris Jetta Klijnsma , Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het aannemen van deze wetten is een belangrijke hervorming uit het regeerakkoord doorgevoerd. Participatiewet De Participatiewet…

 • Nieuw speeltoestel voor speeltuin Lammerenburg

    De Stichting Moerman Promotie Vlissingen heeft onlangs aan Speeltuin Lammerenburg in Vlissingen een bedrag gedoneerd voor een speeltoestel dat mede geschikt is voor gebruik door gehandicapte kinderen. Dit heeft geresulteerd in de realisatie van een zand- en waterspeeltoestel, waarbij zowel valide- als minder valide kinderen samen kunnen spelen met…

 • Valys Nieuwe Stijl officieel van start

  Tijdens de kickoff van Valys Nieuwe Stijl op 8 mei jl. gaf staatssecretaris Martin van Rijn van VWS de officiële aftrap. Valys Nieuwe Stijl heeft als doel reizigers met een Valys pas meer keuze in vervoer te bieden. Naast de traditionele taxi, is er nu de mogelijkheid om…