Advies en Overleg

Advies op maat

De werkgroep streeft er naar om tweemaal per jaar in overleg te gaan met de verantwoordelijke wethouders van de drie gemeenten. Doel: elkaar informeren over de implementatie en de voortgang van het nieuwe WMO-beleid.

Twee leden van de werkgroep hebben zitting in de WMO-adviesraad van de gemeente Vlissingen. Elke WMO-adviesraad vergadert tienmaal per jaar.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de SWGW, bestaande uit een voorzitter, secretaris, en twee leden, komt iedere 2 weken bijeen voor overleg. Naast dit DB is er een Algemeen Bestuur (AB), hierin hebben alle leden zitting. Het AB komt iedere 8 weken bijeen voor overleg.

Lees meer …….