• Doelstellingen SWGW

  De Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren (SWGW) heeft als doelstelling het bevorderen van inclusief beleid waardoor mensen met een (functie)beperking gewoon mee kunnen doen in de Walcherse samenleving.

 • Vrijwilligers gezocht

  Om goed te kunnen beoordelen en te adviseren moet de werkgroep o.a. beleidsstukken lezen en tekeningen voor wijzigingen in de openbare ruimte of ontwerpen voor verbouw of nieuwbouw bestuderen.

 • Advies en overleg

  De werkgroep streeft er naar om tweemaal per jaar in overleg te gaan met de verantwoordelijke wethouders van de drie gemeenten. Doel: elkaar informeren over de implementatie en de voortgang van het nieuwe WMO-beleid.

 • Sport en recreatie

  Mensen met een (functie)beperking zijn vaak minder actief dan mensen zonder beperking terwijl sport en beweging juist een grote bijdrage kunnen leveren aan herstel of het onderhouden van de mogelijkheden om goed te blijven bewegen.

Toegankelijkheid op het station
Toegankelijkheid op het station
Toegankelijkheid op het station

Waar staan wij voor

De Werkgroep Gehandicapten Walcheren heeft als doelstelling het bevorderen van inclusief beleid waardoor mensen met een (functie)beperking gewoon mee kunnen doen in de Walcherse samenleving.
Volgens de statistieken is ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking verminderd zelfredzaam, chronisch ziek of heeft een beperking.

Maak kennis met SWGW