De Werkgroep Gehandicapten Walcheren is een overleg-, advies- en informatieorgaan, dat opkomt voor de belangen van mensen met een (functie)beperking.


Ons werkterrein omvat de gemeenten Middelburg, Veere  en Vlissingen